Een geslaagde, actieve, ouderdag!

Posted by on sep 22, 2015 in Nieuws van Titurel, Titurel Leeft
Een geslaagde, actieve, ouderdag!

De ouderdag kende dit jaar een voorprogramma; een groep gaat, na een fikse regenbui, op pad voor een boswandeling. Een ander groepje bezoekt onze woning in Hoogerheide.

Met paraplu’s in de aanslag trekt een groep bewoners en hun familie met goede moed het bos in. Het wordt, nog wel een enigszins natte, maar vooral een heel boeiende en mooie wandeling. Boswachter Anton de Vos vertelt vol passie over het bosproject en zijn visie op bosbeheer. Daarbij wordt hij bijgestaan door Ronald en Laurens, beide enthousiaste deelnemers aan het project.

Een andere groep bewoners leidt belangstellenden rond in hun woning in Hoogerheide. Ze vertellen over het huiskamerproject wat de BWI (Brede Welzijns Instelling) van Hoogerheide samen met Titurel organiseert. Voor dit project zet Titurel elke donderdagochtend haar voordeur open en komen buurtgenoten voor een gezellige babbel en bakje koffie naar Titurel. Hier ontmoeten ze elkaar, delen verhalen, maken plannen voor activiteiten.

Om een uur of één genieten de bewoners en hun familie, medewerkers en vrijwilligers, van een heerlijke kop soep en lekker belegde broodjes; er is tijd om even bij te praten en te ontspannen.

In de grote zaal heet Katrien wat later iedereen hartelijk welkom bij het ‘officiële’ deel van deze dag. Katrien herinnert de aanwezigen aan het in het voorjaar gehouden cliënttevredenheidsonderzoek. Eén van de uitkomsten van dit onderzoek was dat er weinig bekendheid was over de cliëntenraad en hun activiteiten. Met het programma van deze ouderdag willen Katrien en de cliëntenraad inspelen op deze behoefte.

Eerst vraagt Katrien nog aandacht voor een wijziging in de cliëntenraad; Corry Nuijten, gedurende jaren voorzitter van de cliëntenraad, heeft besloten haar voorzitterschap te beëindigen. Frank Mouws, nieuw lid van de cliëntenraad sinds het begin van deze zomer, neemt het stokje van haar over.  Na een korte introductie van de leden van de cliëntenraad, nodigt Frank de aanwezigen uit om, in een aantal groepjes, samen na te denken over enkele belangrijke thema’s zoals bijvoorbeeld over voeding en beweging. Wat vinden de bewoners/ouders goed gaan, wat kan beter, wie heeft ideeën hoe dit aan te pakken?

Het slot van de middag geeft ons een kijkje in wat een groep bewoners, begeleidster Janny en vrijwilligster Judith, samen ondernemen in de cultuurklas en hoe zij dit ervaren. Een prachtig voorbeeld hiervan is de ontdekkingstocht naar het leven en werk van Vincent van Gogh. We genieten van de verfilmde voorstelling – door de bewoners – van Vincents’ levensloop. Knap gedaan!

Totaal anders is de voorstelling van de djembé spelers – niet alleen vanwege het ritme, het trommelgeluid – mooier nog is hoe de voorstelling ontstond: spontaan, zonder plan, vonden de muzikanten elkaar in een puur samenspel.

De middag loopt langzaamaan naar avond…het was mooi en het was goed. We nemen afscheid met een belofte op vervolg voor de thema’s waarover we van gedachten wisselden. De zon schijnt volop.

 • Ouderdag 2015_01
 • Ouderdag 2015_02
 • Ouderdag 2015_03
 • Ouderdag 2015_04
 • Ouderdag 2015_05
 • Ouderdag 2015_06
 • Ouderdag 2015_07
 • Ouderdag 2015_08
 • Ouderdag 2015_09
 • Ouderdag 2015_10
 • Ouderdag 2015_11
 • ouderdag 2015_12
 • ouderdag 2015_13
 • ouderdag 2015_14

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.