Welkom op Titurel.nl

Stichting Titurel biedt waardegestuurde langdurige zorg en dagbesteding aan mensen met autisme, psychische problematiek en/of een verstandelijke beperking. We willen onze bewoners hierbij helpen en bijdragen aan hun ontwikkeling. Samen kijken we op welke manier zij gelukkig kunnen worden. Hoe we hen de beste kansen kunnen geven op een goed leven als volwaardige mensen. Mensen die gezien worden, mensen die hun talenten benutten en onderdeel zijn van een groter geheel. Door het bieden van zulke waardevolle en zinvolle zorg groeien we zelf ook.

Recent Posts

Nieuws vanaf… ons vakantieadres!

Nieuws vanaf… ons vakantieadres!

sep 8, 2022 | No Comments

Onze bewoners namen een lange aanloop naar de zomervakantie… na het Sint Jan feest konden ze een week lekker …

Zonnig Sint Jan feest

Zonnig Sint Jan feest

sep 8, 2022 | No Comments

De afgelopen twee jaren vierden we Sint Jan “in het klein”; onze bewoners en medewerkers samen, een wat intiemere setting: we pasten met z’n allen …

22 mei: mijlpalenfeest!

22 mei: mijlpalenfeest!

sep 8, 2022 | No Comments

Afgelopen najaar namen onze bewoners hun intrek in hun nieuwe huizen. De “Villa” wordt in haar oude glorie hersteld, de voorbereidingen daarvoor zijn …

Slaapfeestje: kamperen in eigen huis!

Slaapfeestje: kamperen in eigen huis!

apr 6, 2022 | No Comments

Afgelopen weekend was het beregezellig in huize Lohengrin; de aanleiding daarvoor was…. : een slaapfeestje in …