DSC00314 (2)Sommige mensen kunnen wel zelfstandig wonen maar hebben daarbij nog (even) een steuntje in de rug nodig. Wij kunnen dan ambulante woonbegeleiding bieden.
Wij bieden ambulante woonbegeleiding in combinatie met logeren bij Titurel. Samen met de cliënt kijken we waar de begeleiding nodig en gewenst is, en helpen zodat het lukt om in de eigen woning goed te kunnen wonen.

We vinden het belangrijk dat de mensen die wij deze ambulante begeleiding bieden, ook deel uit willen maken van de gemeenschap. Dat ze bijvoorbeeld aansluiten bij de werkgebieden, bij de viering met de jaarfeesten of aanschuiven bij de talrijke activiteiten die georganiseerd worden. Ook wanneer je zelfstandig woont kan je deel uit maken van de gemeenschap: de zorg die we bieden overstijgt het één op één contact met de begeleider.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.