DSC_6325 (2)Het startpunt van de zorg bij Titurel ligt in het mensbeeld, waarbij wij de mens zien als een sociaal wezen, dat vanuit zichzelf gericht is op ontwikkeling. Deze ontwikkeling kan alleen vorm krijgen in relatie tot de ander. Vanuit deze gedachte is de zorg vormgegeven binnen de woon- werkgemeenschap. Centrale waarden hierbij zijn gelijkwaardigheid, het sámen met de bewoner sturen, aandacht en vertrouwen.

Titurel is een thuis voor haar bewoners, waar haar bewoners warmte en geborgenheid vinden: zij vormt een leef-, werk- en woongemeenschap waarbinnen ieder individu de mogelijkheid geboden wordt om zijn of haar potentiële ontwikkelingskansen te ontdekken en te vervullen.

Titurel biedt dan ook individuele begeleiding (gebaseerd op een individueel zorgplan) binnen de gemeenschap: alleen binnen deze context kan de bewoner zich ontwikkelen als sociaal wezen. De gemeenschap geeft vorm aan de geborgenheid, de sociale contacten en het gezamenlijke maar is tegelijkertijd ook het middel om zich verder te ontwikkelen.

Binnen deze gemeenschap blijft de individuele mens centraal staan. Naarmate ieder mens in de gemeenschap er beter in slaagt rekening te houden met de ander hoeft er minder sprake te zijn van aanpassing aan die gemeenschap. Uiteindelijk gaat het niet om de aanpassing van de mens aan de gemeenschap, maar om de aanpassing van die gemeenschap aan het individu.

De zorgvisie wordt verder uitgewerkt onder ‘Titurel zorgt’

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.