Stichting Titurel wordt bestuurd door bestuurder Katrien Muylaert. De taken en bevoegdheden van de bestuurder zijn vastgelegd in het *Bestuurlijk Statuut van Titurel.

De Raad van Toezicht, onder voorzitterschap van Johan van de Put, houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur. Ook voor de leden van de Raad van Toezicht staat de cliënt centraal; zij stellen zich onafhankelijk op en zijn geen sluitstuk van het management.

Titurel kent een platte organisatiestructuur; wij praten en behandelen elkaar met wederzijds respect en op basis van gelijkwaardigheid. Iedereen is aanspreekbaar en toegankelijk; dat geldt voor de bestuurder maar evenzeer voor de leden van de Raad van Toezicht. Deze laagdrempelige communicatievorm komt niet alleen de medewerkers maar ook de bewoners ten goede.

* Het bestuurlijk statuut en de statuten van Stichting Titurel vind je onder het kopje “ANBI” en “Publicaties”

Organogram (klik om in een nieuw venster te openen)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.