huiskamergesprekBinnen Titurel kennen we  naast een klassiek vormgegeven cliëntenraad waarin een afvaardiging van de bewoners zitting heeft, ook de huiskameravond. We willen met alle bewoners de  communicatie direct en transparant houden zodat elke bewoner zich betrokken en aangesproken voelt en de lijnen zeer kort zijn.

Wekelijks vinden, op beide locaties, huiskamergesprekken plaats. Aan deze gesprekken nemen de bewoners, leidinggevenden en de gezinshuisouders deel.

Tijdens de huiskamergesprekken kunnen de bewoners elk gewenst onderwerp ter sprake brengen; daarnaast worden zij geïnformeerd over zaken die vanuit de organisatie spelen. Er wordt ruim de tijd genomen om goed met elkaar in gesprek te gaan. Wederzijds respect en gelijkwaardigheid zijn hierbij de sleutelwoorden.

Wanneer er sprake is van belangrijke organisatorische ontwikkelingen wordt een gezamenlijk huiskamergesprek georganiseerd waarbij ook de bestuurder aansluit. Wij vinden de ideeën en bevindingen van de bewoners belangrijk; deze worden betrokken in de besluitvorming.

 

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.