Bij Titurel bieden we zorg binnen de context van het samenleven in de gemeenschap: dit is ook een natuurlijke omgeving die veel ontwikkelingskansen biedt. De bewoner krijgt als zelfstandig individu een plek binnen deze gemeenschap: zorg wordt dan ook altijd gegeven op basis van een individueel begeleidingsplan, aansluitend bij de individuele zorgvraag.

De zorg is naast het lichamelijk en psychisch welbevinden gericht op het bieden van optimale ontwikkelingsmogelijkheden.

De bewoners worden begeleid door een team dat verbonden is aan de voorziening; binnen dit team heeft iedere bewoner een vaste persoonlijk begeleider die het aanspreekpunt vormt voor de bewoner en voor zijn familie/vertegenwoordiger. Ook de zorgcoördinator heeft hier een belangrijke rol in. De zorgcoördinator en de persoonlijk begeleider houden samen overzicht over de voortgang van de begeleiding. Zij zorgen er voor dat er minimaal eens per jaar, of vaker wanneer daar aanleiding voor is, met de bewoner en, wanneer van toepassing, met de ouders of vertegenwoordigers, een evaluatiegesprek gevoerd wordt.

Op basis van deze evaluatie wordt het begeleidingsplan, wanneer nodig en gewenst, bijgesteld.

Wát, en hoeveel zorg we kunnen bieden, is afhankelijk van de afgegeven indicatie. Afhankelijk van de zorgvraag wordt deze indicatie afgegeven door het CiZ of de gemeente.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.