DSC_0308De individuele begeleiding krijgt zijn vorm in een vastgestelde cyclus: na de intake en het –wederzijdse- besluit tot zorg, wordt er een voorlopig begeleidingsplan opgesteld.

Voorlopig: we moeten elkaar immers nog leren kennen. De cliënt moet wennen aan het leven en/of werken bij Titurel, ontdekken wat we te bieden hebben en hoe dat aansluit bij zijn zorgvraag. En ook wij moeten de cliënt leren kennen: om wie gaat het, wat heeft iemand nodig? Waar vinden we aansluiting en hoe krijgt iemand zijn plek binnen de groep? Waar heeft iemand het moeilijk mee, wat gaat hem goed af en waar liggen aanknopingspunten voor een verdere ontwikkeling?

In een bijeenkomst van de betrokken begeleiders en ambulant medewerker bespreken we het beeld wat wij hebben van de bewoner, en formuleren op basis daarvan een aantal doelen waarvan wij van mening zijn dat ze een plek in het begeleidingsplan verdienen. De ‘uitkomsten’ van deze teamvergadering worden besproken met de bewoner en zijn ouders/vertegenwoordigers. In dit gesprek onderzoeken we of deze uitkomsten ook gedeeld worden: sluit dit aan bij het beeld wat de bewoners ouders/vertegenwoordigers zelf ook hebben?

DSC_6448Op basis van dit gesprek wordt het definitieve begeleidingsplan vastgesteld, worden doelen geformuleerd en concrete afspraken gemaakt. Dit wordt weer besproken in het team zodat ‘de neuzen dezelfde kant opstaan’. Soms is het nodig om gedurende het jaar kleine bijstellingen te doen in het begeleidingsplan: dit wordt in een tussentijds gesprek met bewoner/ouders, ambulant medewerker en persoonlijk begeleider besproken en vastgesteld.

Na maximaal een jaar, of eerder wanneer hier aanleiding voor is, wordt weer breed ingezoomd op de bewoner: wat zijn de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, hoe is het jaar verlopen, zijn er zaken veranderd, welke ontwikkeling heeft iemand doorgemaakt… Dit wordt wederom besproken door de betrokken medewerkers, als voorbereiding op het gesprek met bewoners/ ouders. Er wordt bekeken wat goed ging en wat meer aandacht vraagt: het nieuwe begeleidingsplan wordt in samenspraak vastgesteld. De cyclus is rond: deze herhaalt zich zolang de cliënt in zorg blijft.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.