De zorg die Titurel biedt wordt deels gefinancierd vanuit het zorgkantoor en deels vanuit de gemeenten.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft indicaties af voor de WLZ zorg vanuit het zorgkantoor. De gemeenten geven beschikkingen af in het kader van de Wmo/Beschermd Wonen.

Titurel levert eveneens  zorg op basis van een PGB, zowel voor zorg vanuit het zorgkantoor als vanuit gemeenten.

Voor al uw vragen over de financiering of voor meer informatie over het aanmelden van een bewoner of cliënt (dagbesteding), kunt u contact opnemen met één van onze zorgcoördinatoren.
Dat kan via e-mail zorgcoordinatoren@titurel.nl of telefonisch 0164-60 20 71.

Wij leren u graag kennen; neem zeker ook contact op voor een rondleiding en/of een verkennend gesprek!

Informatie over eigen bijdragen en vergoedingen | Aanvullende diensten Titurel:

Zorg financiering
Titurel levert zorg aan bewoners/deelnemers die gefinancierd wordt via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige Zorg (Wlz). Meer informatie over welke zorg onder de Wmo valt, kunt u hier nalezen. Voor een heldere uitleg over welke zorg onder de Wlz valt, verwijzen we u graag naar het Wlz kompas.

  • Financiering via Zorg in Natura (ZIN)
    • Bij deze financieringsvorm zijn de “loon, materiële- en onderhoudskosten”, ofwel de kosten voor voeding en huur, in het tarief verwerkt. Titurel/de zorgaanbieder brengt geen extra verblijfskosten in rekening.
    • Vaak dient u zelf een eigen bijdrage te betalen voor de ondersteuning van Titurel. Hoeveel u moet betalen hangt af van uw inkomen, leeftijd, gezinssituatie en indicatie of beschikking. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent dit voor u en stuurt hiervoor de rekening. Meer informatie hierover vindt u op www.hetcak.nl , hun diensten zijn ook telefonisch te bereiken via 0800-1925.

Schoonmaak
De algemene ruimten worden door Titurel schoongemaakt. Afhankelijk van de zorgindicatie van de bewoner en het afgestemde begeleidingsplan, krijgt deze hulp bij het onderhoud van zijn/haar kamer.

WA-verzekering
Titurel heeft voor alle bewoners en deelnemers (dagbesteding) een collectieve ongevallen verzekering afgesloten die tussenkomt ingeval van persoonlijke schade aan de bewoner/deelnemer waarbij Titurel de veroorzaker is. Daarnaast is er een mogelijkheid aan te sluiten bij de collectieve WA verzekering, deze kosten worden in dat geval doorberekend.

Inboedelverzekering
Wij sluiten voor elke bewoner een inboedelverzekering ad € 8000,- per bewoner af; tenzij u aangeeft een eigen inboedelverzekering af te sluiten. Ook wie zich voor meer wenst te verzekeren, moet hiervoor zelf een aanvullende verzekering afsluiten.

Woninginrichting
Elke bewoner mag zijn/haar eigen kamer inrichten.

Verzorging van de was
De persoonlijke was van de bewoner wordt, samen met de bewoner (afhankelijk van de zorgindicatie en het begeleidingsplan), door Titurel gewassen. Voor het gebruik van de wasmachine brengen wij geen aparte kosten in rekening.

Vervoerskosten
Wanneer wij bewoners begeleiden bij bijvoorbeeld een bezoek aan de (tand)arts of het doen van inkopen, brengen wij hiervoor een kilometer vergoeding ad € 0,29/km in rekening.

Extra activiteiten en uitstapjes
Bij het organiseren van extra activiteiten en uitstapjes door Titurel worden geen personele kosten in rekening gebracht; wel moet u rekening houden met de kosten van de uitstap (bijvoorbeeld een entree kaartje, het vervoer, een ijsje of drankje, eventueel lunch of avondeten, enz.).

Vakantie
Jaarlijks gaan onze bewoners samen op vakantie; hiervoor wordt – op basis van nacalculatie – een eigen bijdrage in rekening gebracht van circa € 500,00 (exclusief zakgeld).