IMG_4032Titurel kent twee kleine woongroepen met elk 16 bewoners. De groep is gemêleerd samengesteld, met bewoners in verschillende leeftijdsfasen en met een soms groot verschil in zorgvraag: hierdoor ontstaat een groep waarin bewoners veel voor elkaar kunnen betekenen. De woongroepen vormen als het ware een eigen kleine gemeenschap, waarbij we het wel belangrijk vinden dat de verbinding met ‘de grote gemeenschap’ in stand wordt gehouden. De eigen woongroep vormt het gezin binnen de grotere familie.

Overdag heeft iedereen zijn eigen bezigheden: de bewoners gaan naar de werkgebieden, de klassen, naar hun (vrijwilligers)werk of school ‘buitenshuis’. Aan het eind van de middag komt iedereen weer terug naar zijn eigen groep; ook vrije dagen en weekenden worden daar doorgebracht. Er wordt gezamenlijk gegeten; op vrije dagen en in het weekend wordt er samen boodschappen gedaan en gekookt.

Iedereen heeft een eigen kamer, die hij naar zijn eigen wensen in kan richten: een eigen vertrouwde plek, waar je je kan terug trekken als je daar behoefte aan hebt, is belangrijk. Daarnaast is er ook een gezamenlijke huiskamer, waar ’s avonds een spelletje gedaan wordt, een creatieve activiteit georganiseerd wordt of samen TV gekeken. Sommige bewoners gaan samen sporten.

Ook worden er in het weekend soms gezamenlijke activiteiten georganiseerd (soms ook samen met bewoners van de andere woongroep) of worden wanneer nodig bewoners ondersteund bij het zelf organiseren van activiteiten. Iedereen is vrij om de momenten waarop er niet gewerkt wordt vrij in te vullen; afgestemd op de persoonlijke situatie.

Wel verwachten we van onze bewoners dat ze sámen willen leven, en dus ook bijvoorbeeld ’s avonds samen koffie drinken en dat ze ook willen deelnemen aan de wekelijkse huisavond. Voor meer informatie hierover, klik hier.

 

o  Soltane

wonen SoltaneDe woongroep Soltane is gevestigd op de hoofdlocatie van Titurel in Putte. De unieke ligging van het landgoed in Putte, midden in het bos, biedt de bewoners een veilige en rustige omgeving. Omdat er geen direct contact is met buren of verkeer, is de omgeving prikkelarm. Veel bewoners vinden dit prettig wonen: indrukken en contacten van buitenaf (kunnen) worden opgezocht wanneer daar behoefte aan is, en vermeden wanneer rust gewenst is. Bij Soltane werkt een vast team van begeleiders en wonen, aanleunend bij de woongroep, de gezinshuishouders die een stabiele factor vormen in het dagelijks leven.

 

 

Foto voorzijde rgbo  Lohengrin

De woongroep Lohengrin is gevestigd in Hoogerheide: in een rustige straat, midden in het dorp, nabij winkels en voorzieningen. De woonlocatie bestaat uit vier geschakelde nieuwbouw woningen, met in totaal 15 bewoners. Deze woonlocatie is onderverdeeld in twee groepen, van respectievelijk tien bewoners en vijf bewoners. De groep van vijf bewoners woont iets meer op ‘zichzelf’, de begeleiding is hierbij meer gericht op het trainen van praktische vaardigheden. Deze bewoners krijgen daardoor ook meer verantwoordelijkheden in bijvoorbeeld het schoonmaken van de woning, boodschappen doen binnen een bepaald budget en koken.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.