klas Janny_03Ontwikkeling is de rode draad in de begeleiding die we bieden. In de persoonlijke begeleiding, in de gemeenschap en in het werken. Daarnaast vinden we het belangrijk dat we deze ontwikkeling ook gericht ondersteunen in het onderwijs dat we bieden, in de muzieklessen en in de euritmie. Deze gebieden worden geïntegreerd, vinden aansluiting in het dagelijks leven, en sluiten uiteraard nauw aan bij het individueel begeleidingsplan van de bewoner.

o   Onderwijs

Binnen Titurel worden er verschillende klassen samengesteld, die elk een eigen focus hebben. Bij de samenstelling van elke groep is het belangrijk om een goede match te vinden waarbij iedere deelnemer tot zijn recht kan komen. Iedereen werkt, binnen de klas, op zijn eigen niveau, waarbij ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo dingen oppikt.

Ons doel is om een groep te vormen die, ideaal, elkaar ook wat te bieden heeft. De ‘sterkere’ leerlingen helpen de mensen die wat meer ondersteuning nodig hebben en leren daardoor zelf ook veel, de mensen die stilte nodig hebben om zich te kunnen concentreren en daarom vragen, zijn een stimulans voor de ‘drukke’ bewoners om stil te zijn en om rust te vinden.

o   Euritmie

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.