De wet op medezeggenschap stelt dat ouders en/of cliënten een stem moeten hebben in het maken van beleid van zorginstellingen.

Bij Titurel vinden we dat vanzelfsprekend; sinds september 2009 kent Titurel een formele cliëntenraad. De cliëntenraad vergadert tenminste vier maal per jaar. De raad heeft een adviserende rol met betrekking tot belangrijke beleidsontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn het accomodatiebeleid van Titurel of de beleidsaanpassingen aangaande de wijzigingen in de wet langdurige zorg.

De verslagen van de vergaderingen van de cliëntenraad worden gepubliceerd op een afgeschermd deel van de website waarop de ouders of vertegenwoordigers kunnen inloggen. Wilt u meer informatie over de cliëntenraad? Dan kunt u contact opnemen met de voorzitter, de heer Frank Mouws, via het secretariaat van de cliëntenraad, r.borgmans@titurel.nl.

Naast het formele gedeelte vinden wij het ook erg belangrijk om, op informele wijze, de ouders/vertegenwoordigers van onze bewoners de gelegenheid te geven ons en elkaar te ontmoeten. Dat gebeurt onder meer tijdens de jaarlijkse familiedag. Op zo’n dag genieten we van een gezamenlijke lunch en geven we, samen met de bewoners en de medewerkers, graag een kijkje achter de (dagelijkse) schermen van Titurel.

Traditiegetrouw voeren we in december het Kerstspel op. Ook deze bijeenkomst biedt de gelegenheid elkaar te treffen.

Een gesprek met voorzitter Frank Mouws;

clientenraad_voorzitter-frank-mouws

Sinds de oprichting van de ‘ouderraad’, inmiddels cliëntenraad, was Corrie Nuijten voorzitter. Juli 2015 besloot Corrie het voorzittersstokje door te geven aan Frank Mouws; wel blijft zij, met evenveel enthousiasme, lid van de cliëntenraad.

Frank is getrouwd met Trudie en vader van twee dochters en twee zoons. In zijn dagelijkse leven is hij actief als zelfstandig adviseur op het gebied van Human Resource Management, Arbeidsmobiliteit en Organisatieontwikkeling. Hij heeft ook ervaring in de gehandicaptenzorg, o.a. bij Humanitas DMH en KansPlus.

Gevraagd naar de rol van de cliëntenraad bij Stichting Titurel, vertelt Frank gedreven: “Wij willen graag meer zijn dan een formaliteit. Meedenken, structurele problemen aankaarten, betrokkenheid creëren bij de ouders/vertegenwoordigers en van Titurel een nóg beter woon-, werk- en zorgplek maken, dat is onze ambitie!”

Eén van de voorbeelden die Frank hierbij benoemt, is de rol die de cliëntenraad mocht nemen bij de jaarlijkse organisatie van de familiedag, medio september 2015. “Met elkaar hebben we toen aandachtspunten besproken en vastgesteld welke kwesties het meest urgent zijn. Dat was prettig,” stelt Frank, “De verbinding leggen tussen de organisatie van Titurel, de cliënten en de ouders, dat is een belangrijke taak.”

Tijdens de familiedag kwam naar voren dat o.a. voeding en beweging binnen Titurel meer aandacht verdienen. De cliëntenraad beloofde die onderwerpen in 2016 nauw te blijven volgen. “Wij hebben een andere invalshoek dan het bestuur en de medewerkers”, legt Frank uit, “daarom trekken wij  hard aan de bel als we zien dat zaken niet goed verlopen. Dat beleidsmatig meedenken spreekt me zeer aan en de samenwerking met het management van Titurel verloopt prima. We hebben hetzelfde streven: de zorg op Titurel steeds verbeteren, de kern versterken zonder dat het bijzondere karakter van deze mooie instelling in het bos verloren gaat.”

Over de zorg die zijn dochter op Titurel ontvangt is Frank zeer te spreken. Hij legt uit dat de openheid, vriendelijkheid en het “familiegevoel” van Titurel hem raakten en dat feit mede leidde tot de beslissing om zijn dochter Faye op Titurel te laten wonen. “Titurel ligt op een prachtige plek en de gemoedelijke sfeer en onderlinge contacten tussen de cliënten, met respect voor elkaars beperkingen en mogelijkheden, het gevoel van samenzijn en samenwonen dat hier heerst, is de kern”, zegt hij, “Je ziet dat zorg vaak begint bij het budget. In PGB-situaties begint de zoektocht naar zorg vaak bij de vraag waar de zorg het goedkoopste is. Bij grote instituten gaat het budget vaak vóór de zorg. De vraag hoe je de menselijke maat in het oog kunt houden is een zeer interessante en Titurel zit absoluut aan de goede kant van het spectrum. De kleinschalige zorg hier is uniek en waardevol, maar we moeten slagen blijven maken. Dat is in het belang van Titurel en haar bewoners. Wij zijn daarin een bondgenoot.”

Andere ouders/vertegenwoordigers nodigt Frank graag uit: “Zoek ons eens op en denk met ons mee. Samen bereiken we altijd meer!”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.