De wet op medezeggenschap stelt dat ouders en/of cliënten een stem moeten hebben in het maken van beleid van zorginstellingen.

Bij Titurel vinden we dat vanzelfsprekend; sinds september 2009 kent Titurel een formele cliëntenraad. In 2021 bestaat deze raad uit (een vertegenwoordiging van) de bewonersraad en de verwantenraad. De verwantenraad vergadert tenminste vier maal per jaar. De raad heeft een adviserende rol met betrekking tot belangrijke beleidsontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn het accommodatiebeleid van Titurel of de beleidsaanpassingen aangaande de wijzigingen in de wet langdurige zorg.

De verslagen van de vergaderingen van de verwantenraad worden gepubliceerd op een afgeschermd deel van de website waarop de verwanten of vertegenwoordigers kunnen inloggen. Wilt u meer informatie over de verwantenraad? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat (Riane Borgmans) van de verwantenraad, via het e-mail adres: r.borgmans@titurel.nl.

Naast het formele gedeelte vinden wij het ook erg belangrijk om, op informele wijze, de verwanten/ vertegenwoordigers van onze bewoners de gelegenheid te geven ons en elkaar te ontmoeten. Dat gebeurt onder meer tijdens de jaarlijkse familiedag. Op zo’n dag genieten we van een gezamenlijke lunch en geven we, samen met de bewoners en de medewerkers, graag een kijkje achter de (dagelijkse) schermen van Titurel.

Traditiegetrouw voeren we in december het Kerstspel op. Ook deze bijeenkomst biedt de gelegenheid elkaar te treffen. Ten gevolge van de pandemie kon het kerstspel in 2020 en 2021 geen doorgang vinden; wel maakten we samen met onze bewoners in 2020 een mooie kerstfilm. Wij hopen de traditie snel weer op te kunnen pakken!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.