Titurel streeft naar een goede kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Of dat u het ergens niet mee eens bent. We streven ernaar om de oorzaak van een klacht zo goed mogelijk weg te nemen en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Wat te doen bij een klacht, er zijn meerdere mogelijkheden om uw klacht kenbaar te maken. U bent altijd vrij om te kiezen welke mogelijkheid u daarvoor gebruikt.

Spreek bij voorkeur met de persoonlijk begeleider of de veroorzaker als u niet tevreden bent over de zorg of diensten die u van ons krijgt. Liefst op een rustig tijdstip. Vaak leidt praten tot een oplossing van het probleem. Lukt het niet om een oplossing te vinden met de direct betrokkenen? Neem dan contact op met de teamleider. Hij/zij zal samen met u proberen om tot een oplossing te komen.

Is uw ongenoegen niet naar tevredenheid opgelost door de medewerker en/of de betrokken teamleider, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze gaat met u in gesprek en probeert de betrokken partijen weer op een goede manier in gesprek te laten komen en een oplossing te laten vinden voor het conflict.

Contactgegevens klachtenfunctionaris  van Zorgbelang Brabant: mevrouw Daphne Snijders;

E-mail:        d.snijders@zorgbelang-brabant.nl

Telefoon:   06 53 88 42 80

Als de gesprekken geen oplossing hebben geboden, kunt u uw ongenoegen schriftelijk of per mail kenbaar maken aan de bestuurder.

Als ook deze stap niet naar tevredenheid is verlopen kunnen zij die zorg ontvangen vanuit de Wlz, hun klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. Lees meer over deze geschillencommissie, welke klachten zij kunnen behandelen en wat daarbij de procedure is op hun website.

U bent vrij om direct een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie. De Geschillencommissie adviseert echter om uw ongenoegen eerst te bespreken met de direct betrokkenen, met de teamleider, bestuurder  en/of de klachtenfunctionaris. Dat is meestal de snelste en beste manier om te komen tot een oplossing.

Zij die zorg ontvangen vanuit de Wmo , kunnen hun klacht ook voorleggen aan de contactpersoon van de gemeenten. De contactgegevens zijn

  • Vrijwillig cliëntondersteuner Henk van de Brug, 06 – 46505116, h.vande.brug@oc-woensdrecht.nl
  • Vrijwillig cliëntondersteuner Elcilia Kleinsmidt, 0164 – 71 21 97. Bereikbaar op maandag- en dinsdagochtend. Op andere momenten of bij geen gehoor kunt u de voicemail inspreken; ook kunt u contact leggen via de mail: e.guy@oc-woensdrecht.nl.
  • Vrijwillig cliëntondersteuner Marjon Diepenbroek, 06 – 30 73 57 43. Bereikbaar maandag en dinsdag of via voicemail; ook kunt u contact leggen via de mail: m.diepenbroek@oc-woensdrecht.nl
  • Vrijwillig cliëntondersteuner Ada Koster, 06-52795396, a.koster@oc-woensdrecht.nl. Bereikbaar op woensdag en donderdag.

Meer informatie  treft u aan in onze Klachtenreglement en -procedure.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.