Intro Titurel organiseertHier belichten wij de zakelijke kant van onze organisatie. Wie zijn we, wat is onze visie.

Wij informeren je over hoe wij de bewoners, medewerkers, vrijwilligers, ouders/wettelijk vertegenwoordigers betrekken bij de organisatie en/of de besluitvorming. Onder de rubrieken “ANBI” en “Publicaties” vind je overzichten gerelateerd aan de financiële situatie van Titurel.

Je kunt via het menu meer over deze rubrieken lezen. Wil je meer informatie of verdere toelichting? Je bereikt ons op het e-mail adres info@titurel.nl.

Privacyverklaring

Op onze website verzamelen wij geen gegevens over websitebezoekers. Wanneer u zelf contact met ons opneemt, telefonisch, per e-mail of anderzijds, krijgen wij de beschikking over uw persoonsgegevens. Hieronder schetsen wij in het kort enkele situaties waarin wij de beschikking krijgen over persoonsgegevens en hoe wij hiermee omgaan. Voor uitgebreide informatie hierover verwijzen wij u naar het binnen Stichting Titurel geldende  Privacy reglement.

Naargelang het doel waarmee u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, zullen wij deze al dan niet verwerken. Wij gaan zorgvuldig om met de door u verstrekte gegevens en verstrekken deze nooit aan derden zonder uw toestemming.

Onze ICT-omgeving is goed beveiligd; wij maken gebruik van een beveiligd mailsysteem (zorgmail) om privacy gevoelige informatie te versturen.

Afhankelijk van de situatie is onze handelswijze: u neemt contact met ons op naar aanleiding van een zorgvraag. Uw gegevens worden intern verstrekt aan het ambulante team wat bestaat uit drie zorgcoördinatoren. Eén van de zorgcoördinatoren zal contact met u opnemen; afhankelijk of hieruit een kennismaking volgt, worden uw gegevens wel of niet bewaard. Indien na een eerste gesprek vastgesteld wordt dat er (nog) geen vervolg wordt ingezet, zal met u afgestemd worden of wij uw gegevens uit onze bestanden verwijderen dan wel of u op de hoogte wordt gehouden van toekomstige nieuwsbrieven en/of uitnodigingen. Wordt, na het eerste contact, een vervolg gegeven aan de kennismaking, dan informeren wij u in het daaropvolgende contact over hoe wij omgaan met de door u verstrekte gegevens.

De persoonsgegevens die wij op dat moment van u verwerken, zijn:
– uw naam en eventueel voornaam
– geslacht
– telefoonnummer
– e-mail adres
– gegevens over u of over degene waarover u een zorgvraag hebt

 • open sollicitatiebrief/mail
  Wij bevestigen de ontvangst van uw brief of mail. Ingeval wij u uitnodigen voor een gesprek, maken wij tijdens het gesprek afspraken over het eventuele vervolg en hoe wij omgaan met de van u ontvangen gegevens. Ingeval wij uw gegevens graag in portefeuille wensen te houden, brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte en zullen wij u vragen ons te bevestigen dat wij uw gegevens gedurende een vastgelegde periode mogen bewaren. Ingeval wij geen gevolg kunnen geven aan uw sollicitatie, brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte waarna wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen.

De persoonsgegevens die wij op dat moment van u verwerken, zijn:
– naam en voornaam
– geslacht
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mail adres
– gegevens over uw opleiding(en) en arbeidsverleden

 • u wilt graag kennismaken met Titurel en deelnemen aan een rondleiding
  Wij bevestigen de ontvangst van uw bericht dat u graag deelneemt aan een rondleiding, een collega neemt naar aanleiding van uw vraag contact met u op. Wij vragen u, naar aanleiding van dit contact, of wij uw gegevens wel/niet mogen bewaren.De persoonsgegevens die wij op dat moment van u verwerken, zijn:
  – naam en voornaam
  – geslacht
  – adresgegevens
  – telefoonnummer (indien verstrekt)
  – e-mail adres
 • Voor het vanuit het verleden opgebouwde persoonsbestand – met persoonsgegevens – geldt dat deze personen een nieuwsbrief dan wel uitnodigingen voor activiteiten ontvangen. Ieder is in de gelegenheid zich af te melden voor het ontvangen van een nieuwsbrief dan wel uitnodigingen; dit kan door het versturen van een e-mail aan info@titurel.nl ; wij verwijderen dan per direct de persoonsgegevens van de betrokkene(n) uit onze bestanden.

Contactgegevens
Stichting Titurel, Putseweg 44 te 4645 RK Putte
Tel.: 0164-602071
e-mail: info@titurel.nl
Functionaris Gegevensbescherming is Lukas van Crimpen, l.vancrimpen@titurel.nl

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.