Het gezamenlijk werken neemt bij Titurel een belangrijke plaats in: werk is een belangrijke bron van zingeving. Door ‘echt’, passend, werk te verrichten heb je een zinvolle daginvulling. Wij zien ‘werk’ breder dan het productiewerk, ook zorgtaken en het werken aan persoonlijke ontwikkeling brengen we onder bij de organisatie van de werkgebieden.

Bij het werken vinden we het essentieel dat er oprecht werk geboden wordt. Oprecht werk betekent géén dagbesteding als bezigheidstherapie, maar zinvol werk, wat belangrijk is , waar je trots op kan zijn en wat bijdraagt aan de eigenwaarde. Daarnaast levert het werken een bijdrage aan de gemeenschap: in de vorm van de maaltijd of de onderhouden tuin, of, bij het ambachtelijke werken, in de vorm van producten die verkocht kunnen worden. Dit moet echter nooit een doel op zich worden: het belangrijkste is dat het werk aansluit bij de behoeften van de individuele bewoner, dat het bijdraagt aan zijn ontwikkeling, aansluit bij het eigen niveau en eigen tempo.

De uitdaging is om binnen de mogelijkheden die er zijn een goede, passende werkplek voor iemand te vinden en de juiste omstandigheden te creëren waardoor iemand zoveel mogelijk tot zijn recht komt. Een zwaar autistische bewoner die niet kan samenwerken, werkt binnen het gezichtsveld van de medewerkers in het bos en kan daar zijn eigen gang gaan. Een onrustige, verstandelijk gehandicapte man krijgt een huishoudelijke taak, hij zorgt voor koffie en thee in de pauzes en houdt de ruimte om met iedereen een praatje te maken.

In het werken komen de individuele kwaliteiten van de bewoners naar voor: iedereen blijkt over talenten te beschikken en een belangrijke bijdrage te leveren aan het geheel. Wij zetten er op in om deze kwaliteiten zichtbaar te maken: voor de medebewoners, maar ook voor de bewoners zélf. Dit draagt bij aan de (zelf) waardering.

Wij verdelen het werk in drie ‘gebieden’: het ambachtelijke, productieve werk, de zorgtaken en de persoonlijke ontwikkeling. Deze onderverdeling is niet altijd strikt te maken. De verschillende ‘terreinen’ vloeien in elkaar over: het bereiden van de maaltijden is zeker ‘productie’werk, maar heeft alles te maken met de zorg die je voor elkaar hebt. In de keuken werk je door het leren van technieken, het leren plannen, samenwerken, het leren werken onder tijdsdruk ook aan je persoonlijke ontwikkeling.

Het uitgangspunt is dat iedereen een individueel programma krijgt waar zowel een gedeelte van het ambachtelijk werken als een gedeelte van de zorgtaken onderdeel van uitmaken. Daarnaast is het belangrijk dat ieder ook ruimte krijgt om gericht aan zijn individuele ontwikkeling te werken in het ‘leergebied’: in één van de klassen, muziek onderwijs of euritmie.

Wanneer het meerwaarde heeft voor de bewoner wordt er, soms als aanvulling, een paar dagdelen per week een werkplek buiten Titurel gezocht. Een enkele bewoner heeft een volledige ‘werkweek’ buitenshuis, of volgt een voltijd opleiding.

Anderzijds zijn er ook een paar cliënten die niet bij Titurel wonen, maar enkel aansluiten bij de werkgebieden. De koppeling van wonen en werken komt bij deze cliënten niet tot stand. Geen enkel punt: zij zijn meer dan welkom!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.