Toevoegen nieuwe medewerker en toekenning van rollen

Stap 1: Medewerker toevoegen

 • In ONS administratie: ga naar medewerker -> medewerker toevoegen
 • De in te vullen gegevens spreken voor zich.

Stap 2: Aanvullende gegevens

 • Personalia: controleer telefoonnummer voor de authentication
 • Organisatorische eenheid: ken het juiste team toe
 • Account: maak een login aan (uitleg autorisaties volgt hieronder
 • Weekkaartprofiel: selecteer het juiste profiel

Op de tab ‘Financieel’ voeg het contract toe met de juiste uren. Dit is van belang voor de berekening van de +/- uren.

Ken de juiste ‘deskundigheid’ toe. Dit bepaalt de toegang tot het profiel van een bewoner en de soort diensten die toegekend kunnen worden

Tenslotte, voeg het tegoed aan vakantie uren en eventueel PBL uren toe.

Stap 3: Toekennen rol en bereik

Nadat de medewerker is toegevoegd en een account is aangemaakt kan je de rol en het bereik toevoegen. Dit kan via ONS Autorisatie of direct via de medewerker kaart onder ‘account’.

Voor de meeste medewerkers is het voldoende om 1 rol toe te kennen. De afzonderlijke rollen geven toegang tot alle benodigde functionaliteit voor de specifieke rol. Muv de rol ‘Roosteraar’.

00BasisKijkRolVoor medewerkers die niet registreren maar wel gegevens van bewoners mogen raadplegen
00BegeleiderVoor medewerkers op de groepen; voor stagiaires en assistenten is het bereik beperkt tot het eigen team!
00BeheerToegang tot alles; uitsluitend toekennen na akkoord Lukas
00RoosteraarExtra rol, toe te kennen aan de begeleider die de roosters voor de teams samenstelt
00TeamleiderVoor de teamleiders van de woongroepen en werkgebied. Zie hieronder over het bereik
00UrenregistratieVoor medewerkers in de ondersteuning die niet met bewoners werken
00ZorgcoordinatorVoor de zorgcoƶrdinatoren

Stap 3.2 Instellen bereik

Met het ‘bereik’ geef je aan of een medewerker wel/geen gegevens mag zien van een bewoner of collega. Dit zal je per medewerker moeten controleren en aanpassen.

 • Teamleiders: toegang tot alle bewoners en alleen medewerkers van de teams: Bieduinenhof, Lohengrin, Cluse
 • Begeleiders: toegang tot de bewoners van de woongroepen: Bieduinenhof, Lohengrin, Cluse (dus niet ambulant) en alleen eigen medewerker
 • Assistent begeleiders (leerlingen, stagiaires): toegang tot bewoners van de woongroep waar ze voor werken, alleen eigen medewerker
 • Zorgcoordinatoren: alle bewoners, alleen eigen medewerker
 • Overig: alle bewoners, alle medewerkers

Het correct opgeven van het bereik is van belang om enerzijds te voldoen aan de richtlijnen van de AP voor zorg instanties rondom privacywetgeving en anderzijds om te voorkomen dat teamleiders per ongeluk zorgregels van bewoners fiatteren en daarmee declaraties aanmaken.