Proces besturen van de organisatie

Doel van het proces:

Het realiseren van de strategie en zorgvisie door het volgens een vastgestelde cyclus bepalen, uitvoeren en evalueren van beleid en  doelstellingen en het beoordelen van de doelmatigheid van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Begrippen:

Jaarplan

Elk jaar stelt de directeur een jaarplan op waarin uitgangspunten en doelstellingen staan.

Rapportages

Doelstellingen Rapportages
Financieel 1 maal per  kwartaal met Medewerker administratie
KPI’s 1 maal per jaar met Raad van Toezicht
Overige doelstellingen in jaarplan 1 maal per jaar met Raad van Toezicht

Systeembeoordeling

Jaarlijkse toetsing van de effectiviteit van het kwaliteitsmanagement systeem door de directeur (effectiviteit wijze klachtenbehandeling, procesmanagement, zorgresultaten, procesindicatoren, waarderingsonderzoeken etc.)

Archivering registraties:

Document Bewaartermijn Door wie
Jaarplan 3 jaar Management assistent
Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Zorginstellingen 7 jaar Management assistent
Verslag systeembeoordeling 3 jaar Management assistent