De zorg die Titurel biedt wordt deels gefinancierd vanuit het zorgkantoor en deels vanuit de gemeenten.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft indicaties af voor de WLZ zorg vanuit het zorgkantoor. De gemeenten geven beschikkingen af in het kader van de Wmo/Beschermd Wonen.

Titurel levert eveneens  zorg op basis van een PGB, zowel voor zorg vanuit het zorgkantoor als vanuit gemeenten.

Voor al uw vragen over de financiering of voor meer informatie over het aanmelden van een bewoner of cliënt (dagbesteding), kunt u contact opnemen met Carin van der Heijden.
Dat kan via e-mail c.vdheijden@titurel.nl of telefonisch 0164-60 20 71 | 06-30 47 95 80.

Wij leren u graag kennen; neem zeker ook contact op voor een rondleiding en/of een verkennend gesprek!