Een enkele keer gaat het niet helemaal goed in de begeleiding en komen we er, na gesprekken, samen niet uit. In dat geval kan de bewoner of ouder/wettelijke vertegenwoordiger een (schriftelijke) klacht indienen bij de klachtencommissie.
Titurel heeft een onafhankelijke klachtencommissie; samengesteld uit twee mensen die niet werkzaam zijn bij Titurel. Hierin zetelen Ans Stuart, oud-directeur Speciaal Onderwijs en de heer Cas Vastenburg, oud-Directeur Internaten kermis- en schipperskinderen.

De klachtencommissie gaat de klacht eerst onderzoeken, daarbij werkt ze volgens een bepaalde procedure.
Er zijn een aantal regels die zij moet volgen om de bewoner zo goed en eerlijk mogelijk te helpen en/of adviseren. In het klachtenreglement van Titurel is alle informatie terug te vinden over wat te doen ingeval van een klacht en wat de klachtencommissie hierin kan betekenen.

Leave a Reply